Interesser og værdier

For at indgå i et partnerskab er det er vigtigt, at virksomheden og DN har fælles værdier og interesser.

Fælles værdier

Har virksomheden værdier, som matcher DN’s fokusområder? Så kan der være grundlag for et godt samarbejde.

Danmark Naturfredningsforenings fokusområder

Sommerfugl 1835 danske arter er truede – er det velfærd at undvære dem?
Danmarks Naturfredningsforening beskytter et rigt plante- og dyreliv og bevarer unikke danske naturområder. Det sikrer naturen for de fremtidige generationer.
Barn med insekt Nutidens børn kommer ikke nok ud i naturen
Danmarks Naturfredningsforening inspirerer børn og voksne til at bruge naturen mere og passe bedre på den. Det giver sundere, gladere og mere kreative børn og sikrer, at vi alle får glæde af naturen og lære at bruge og passer på den fremover.
Arealet med natur i Danmark har aldrig været mindre
Danmarks Naturfredningsforening arbejder for mere natur og skov til fordel for planter, dyr og klima. Det sikrer bedre levebetingelser for planter og dyr, er med til at bremse klimaforandringerne og giver lettere adgang for mennesker til naturen.
 
Genanvend Danskerne producerer over 800 kilo affald pr person om året. Det er det højeste tal i Europa
Danmarks Naturfredningsforening kæmper for mindre forurening og mere genanvendelse til gavn for natur og miljø. Det sikrer, at vi ikke ødelægger vores natur, miljø og klima og udtømmer naturens begrænsede ressourcer.
 
Drikkevand Der er sprøjtegift i næsten hver fjerde drikkevandsboring
Danmarks Naturfredningsforening vil have mindre sprøjtegift og mere økologi for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Det sikrer, at Danmark fortsat kan være selvforsynende med rent drikkevand.
 


Fælles interesser

Hvilke interesser har virksomheden og Danmarks Naturfredningsforening, og hvordan kan vi hjælpe hinanden?

Virksomhedens interesser: Virksomhedens interesser kan være mange. Et samarbejde med DN kan vise omverdenen, at virksomheden tager ansvar for naturen og miljøet – også til gavn for virksomhedens image, troværdighed, kendskab, loyalitet, CSR-mål og i sidste ende salg.

DN’s interesser: Jo flere midler, DN kan skaffe, jo bedre resultater kan vi skabe til gavn for naturen og miljøet. Men DN’s interesser er i lige så høj grad at give forbrugerne flere grønne valg og hjælpe virksomhederne til at producere mere miljøvenligt.

Læs mere om ...

... hvad et partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening kan gøre for din virksomhed.